نحوه کسب اعتبار 

۱- روش تبادل ترافیک

در مقایسه با شبکه های تبلیغات کلیکی که شما به ازای هر 4 کلیک که به سیستم بفرستید 2 کلیک در یافت می کنید، در اینجا در ازای هر 4 کلیک، 3 کلیک دریافت می کنید! و این یعنی دریافت 50% بازدید بیشتر.

 

۲- روش پرداخت نقدی

برای آن دسته از کاربرانی که تنها تمایل به تبلیغات دارند، می توانند با پرداخت نقدی حساب کاربری خود را شارژ نمایند و از مزایای سیستم استفاده نمایند. 

 

نکته: ما با روش های مختلفی کلیک های تقلبی را پیدا کرده و حذف میکنیم. بعضی از این روش ها هر چند ساعت یکبار اجرا می شوند. در نتیجه ممکن است بعضی مواقع افزایش یا کاهش در میزان اعتبارتان مشاهده کنید که بدلیل همین فعالیت ها است.