۶ نکته برای تبلیغات موفق
بیان هر چیزی در مورد کسب و کار خود، آن هم تنها در چند کلمه اصلا کار آسانی نیست. در شروع کار، ابتدا چند لحظه فکر کنید به آنچه که شما می خواهمید در مورد کسب و کار خود در آگهی به صورت برجسته نمایش دهید. سپس از دستورالعمل های ارایه شده در این مقاله استفاده کنید برای ایجاد یک آگهی دقیق، متمرکز بر اساس هدف، و جذاب - و در انتها امیدواری برای رسیدن به مشتریان جدید!

بزرگنمایی آنچه را که باعث منحصر به فرد بودن کسب و کار و یا پیشنهاد است
آیا شما پیشنهاد کالای خاصی می دهید؟ انتخاب متنوع از محصولات؟ به مردم بگویید! برجسته کنید ویژگی هایی که کسب و کار شما را از دیگران برتر نشان می دهد.

شامل قیمت، تخفیف، و تشویقات
اگر شما چیزی خاص برای پیشنهاد دارید، مطمئن شوید که مشتریان را آن را حتماً ببینید. مردم معمولا برای اتخاذ یک تصمیم در مورد چیزی تحقیق و بررسی می نمایند. به آنها آنچه را که برای تصمیم گیری نیاز دارند ارایه دهید.

به مشتریان بگویید چه می توانند انجام دهند
آیا شما فروشنده هستید؟ به آنها بگویید که آنها را می توانند خرید کنند. آیا شما پیشنهاد ویژه دارید؟ آنها می خواهند دریافت کنند. از افعال قوی مانند امروز تماس بگیرید، خرید کنید، یا تماس بگیرید استفاده نمایید. به مشتریان بگویید آنها چه می باید انجام دهند در زمانی که آگهی را می بینند.

از عبارات قابل جستجوی در متن آگهی استفاده نمایید
این می تواند مورد توجه افرادی که واژه های مربوط به کسب و کار شما را جستجو می کنند، قرار گیرد. این امر نشان می دهد که آگهی شما مربوط به آنها چیزی است که آن فرد به دنبال می گردد.

تطابق آگهی را با محتوی وب سایت
اطمینان حاصل نمایید که تخفیفات و یا محصولات موجود در آگهی نیز در وب سایت خود ذکر شده باشد. اگر بازدید کننده ها آنچه را که انتظار دارند در زمان ورود به سایت ببینند را پیدا نکنند، ممکن است سایت شما را ترک نمایند.

حرفه ای عمل کنید
برای احتیاط متن تبلیغاتی خود را دوباره مرور نمایید و مطمئن شوید از نظر املا و دستور زبان صحیح باشد. از جمله طولانی هذر نمایید. بهتر است از دو جمله کوتاه و کلیدی که قابل اسکن دشن با چشم باشد استفاده نمایید. استفاده از عدد برای منظور بسیار کار آمد است.