از پذیرش و نمایش تبلیغات جدید معذوریمناشرین وی کلیک در اسرع وقت اقدام به تسویه حساب و کد های تبلیغاتی را برداشته